antyaksjomat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Teza T10) jest jednym z aksjomatów systemu Ł-mod. Tli) KKC111K11 RZm-IIU z T6) Tl2) KKC111KCN1N11 RZm-IIm T13) KKCNN111KCNNN1N11 2xRZm-IIIm T14) KCNNppl RZm-IXm T15) KCNNppCNll R7m_Um T16) CNMNpMp RZm-XIm Tlg) CLpMp RZm-VIIm AnTl) NI AnA (antyaksjomat) AnT2) NC11 ROm-lm AnT3) NCNN1NNNN1 3xR0m-I*lm AnT4) NCNC1N1NNC1NN1 2xR0m-Im AnT5) KK11K1N1 3xR0ra-lVm AnT6) KKC111K1N1 ROm-Im AnT7) KKC111KCN1N1N1 ROra-Hm AnT8) KCppp ROm-IXra AnT9) KCppClp Rom-r AnTlO) CMpp ROm-XIm Antyteza AnTlO) jest jednym z antyaksjomatów systemu Ł- ■mod...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gumański, Leon 1964. Jedynkowe systemy aksjomatyczne, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.