antyaktywistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) do opozycji wobec władz niemieckich. Nie oznaczało to jednak przejścia na pozycje zasadniczo antyimperialistyczne w walce 0 niepodległość, gdyż, jak następnie stwierdził jeden z przywódców i teoretyków PPS, M. Niedziałkowski, „...od wiosny 1917 roku stanowisko PPS było wyraźnie antyaktywistyczne 1 orientowało się w stronę ententy” 1. Przywódcy zaś galicyjskiej PPSD jeszcze przez cały rok 1917, i to nawet po Rewolucji Październikowej, nadal zabiegali o tzw. rozwiązanie polsko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalski, Józef 1962. Zarys historii polskiego ruchu robotniczego w latach 1918-1939. Cz. 1. Lata 1918-1928, Wyd. drugie rozszerz., Warszawa : Książka i Wiedza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo