antyaliasingowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) -jednoczesna edycja dwu sygnałów (rys. 3), na przykład sygnału syntetycznego oraz naturalnego, z możliwością wyprowadzenia całych sygnałów bądź ich części poprzez przetwornik C/A oraz wzmacniacz akustyczny, celem dokonania odsłuchu; -analiza sygnału w postaci chwilowego dyskretnego widma (DFT) w miejscu wskazanym przez kursor lub w przypadku edycji dwu sygnałów-widma porównawczego (rys. 4); - możliwość zmiany częstotliwości próbkowania sygnału, co pociąga za sobą automatyczną zmianę częstotliwości filtru antyaliasingowego na wyjściu przetwornika C/A; - łączny odsłuch kilku wyprodukowanych wcześniej i zapisanych na dysku sygnałów (całkowita długość sygnału uzależniona jest od wolnego obszaru sterty)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy (red.) 1995. Eufonia i logos. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen-Batogowej oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.