antybarion

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jednym z takich podziałów jest podział na: 1) cząstki lekkie—leptony i antyleptony (neutrino v, antyneutrino v, elektrony e~ i e* oraz mezony p~ i p+), 2) cząstki o średniej masie (mezony i antymezony n i Ą), 3) cząstki ciężkie— bariony i antybariony (neutron n, proton p, hiperony A, 27 i 3 oraz odpowiadające im antycząstki). Podział ten nie obejmuje fotonów; pomimo że masa spoczynkowa fotonu jest równa zeru, zalicza się go często wraz z mezonami n i K do grupy tzw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.