antybiotykowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chorą zakwalifikowano do leczenia operacyjnego. Po ukończeniu sanacji ognisk zębowych, w Klinice Laryngologicznej AM we Wrocławiu — w osłonie antybiotykowej — usunięto zmienione zapalnie migdałki. Zabieg przeszedł gładko, bez powikłań. Wystąpiła natomiast tachykardia zatokowa 120/min., która utrzymywała się przez 6 dni. W szóstym dniu po tonsilektomii wystąpił w obrazie ekg pełny zespół WPW. (Tablica I, rys. 2)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iwankiewicz, Stanisław (red.) 1971. Magistro et medico. Profesorowi doktorowi habilitowanemu doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pedagogicznej i lekarskiej, Wrocław : Akademia Medycvzna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.