antychalcedoński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i tam kult ten wygasa zasadniczo w okresie Renesansu. Ewolucja form malarskich w zachodniej Europie w czasach rozwoju teologii scholastycznej była taka, że wprowadzenie malarstwa w obręb przeżyć religijnych i mistycznych stało się w szerszym zakresie zupełnie niemożliwe. Kościoły wschodnie nieprawosławne, tj. Kościół Nestoriański i kościoły opozycji antychalcedońskiej, nie posiadają rozwiniętej teologii ikony ani rozwiniętych form liturgicznego jej kultu. Ugrupowania unickie bizantyńskiego pochodzenia, jakkolwiek zewnętrznie dość wierne tradycji liturgicznej (od początku XX w. w coraz większym stopniu), nie mają jednak w tej dziedzinie samodzielnego wkładu. Są zbyt zależne od ogólnych tendencji teologii rzymsko-katolickiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.