antychrystianizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Świat nowy, o nieznanych jeszcze konturach, który wyłania się z odchodzącego w sposób — mimo całej dialektyki rozwojowej— ciągły, dziedziczy po nim potężny ładunek achrystianizmu i ahumanizmu (jeśli nie wprost antychrystianizmu i antyhumanizmu). Otóż trzeba, aby katolicy pamiętali, że broniąc tych elementów chrześcijańskich, które się w „starym święcie” przechowały, nie mogą bronić samego „starego świata”, którego bankructwo jest niewątpliwe, że muszą owe elementy zamknąć w nowej syntezie, że muszą proponować nowe, konkretne i realne rozwiązania, muszą wyraźnie widzieć to, do czego dążą: swój konkretny ideał historyczny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.