antychrystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzie do duchowej komunii z Chrystusem pod postacią słowa"481. Otwarcie się na Słowo Boże (nie tylko intelektualnie) wiedzie do celebrowania wydarzenia zbawczego482. Wciąż nosimy w sobie atawistyczną pogańską skłonność przychodzenia na liturgię z własnym projektem kontaktu z Bogiem, z własną reżyserią spotkania. Jest w tej postawie coś z „antychrystycznego” odrzucenia Bożej obecności w Ciele, aby trwać w starych obrzędach. Według św. Jana, „antychrystami” są nieprzyjmujący Boga w Ciele (por. 1 J 4, 3; 2 J 7). Św. Augustyn w komentarzu do 1 Listu św. Jana pisze: „Miłość zatem wprowadziła Go do ciała [...] On przyszedł w ciele, aby zbierać. Ty zaś nawołujesz do rozproszenia...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Paszkowska, Teresa 2000. Integrująca rola słowa, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.