antydemokrata

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Marian Piechal potraktował rozprawę St. I. Witkiewicz jako powieściopisarz jako rodzaj — sit venia verbo — bryka do Pożegnania> jesieni (streszczenie, charakterystyka osób i ich poglądów) zakoń-, czonego potępieniem ideowym; nazywa on pisarza „przysięgłym^ antydemokratą”, wbrew przeciwstawnym sądom J. N. Millera i Konrada Winklera w tejże książce. W ogóle, w trudnej sprawie oceny ideowej dzieła Witkiewicza sporo tu niekonsekwencji i niedopowiedzeń, wynikających nie tylko z różnic w stanowiskach autorów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.