antyegalitarysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Egalitaryści mają skłonność do przypisywania większej roli pojęciu potrzeby i umniejszania roli pojęcia zasługi, natomiast antyegalitaryści, rzecz jasna, postępują odwrotnie. Egalitaryści argumentują, że ludzie inteligentniejsi i bardziej utalentowani nie potrzebują w istocie więcej jedzenia, picia i samochodów niż inni. Nawiasem mówiąc, większych ilości owych dóbr nie potrzebują również ludzie mniej inteligentni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Teichman, Jenny, Evans, Katherine C. 1995. Filozofia. Prze­wodnik dla początkujących, przeł. T. Basz­niak, wyd. 2, popraw. i uzup., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.