antyentropia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W przypadku gdy - mimo usilnych dążeń - nie mogą prawidłowości znaleźć, gdy świat wydaje im się ciągle przypadkowy, chaotyczny i niepewny, wówczas nakładają na niego swój wewnętrzny porządek; entropię zastępują subiektywną antyentropią. Tworzą mity i urojenia. Świat mityczny jest światem dobrze uporządkowanym, trwałym i pewnym. Zaspokaja potrzebę ładu i broni przed frustracją. Te zależności, jeszcze wyraźniej, występują w życiu 114 Intelekt intelektualistów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kozielecki, Józef 1995. Koniec wieku nieodpowiedzialności, War­szawa : Santorski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.