antyentropijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pewne typy maszyn i pewne organizmy żywe, zwłaszcza wyższe, mogą na podstawie dawniejszego doświadczenia zmieniać wzory swego postępowania w ten sposób, aby osiągnąć pewne szczególne cele antyentropijne i u tych wyższych form organizmów, czerpiących informacje z zewnątrz, środowisko — rozumiane jako przeszłe doświadczenie osobnika — może zmienić sposób zachowania się tych organizmów na taki, który w jakimś sensie będzie bardziej skuteczny w przyszłym środowisku. Innymi słowy, or...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wiener, Norbert 1960. Cybernetyka i społeczeństwo, przekł. O. Wojtasiewicz, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.