antyfachowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak więc przy całej „cyncynnatowskiej” czy też „tymoleońskiej” niechęci i nieufności do wyobcowanej społecznie, kastowej armii zawodowej, obserwujemy pełny poszanowania, wręcz nabożny stosunek do wiedzy i umiejętności zawodowych. Amatora skłonnego tolerować amatorszczyznę zrobili z niego dopiero historycy, poprzedzeni przez antyfachowy nurt romantyzmu (skoro sam Mickiewicz zasiadał, i to wcale nie tytularnie, w emigracyjnej Radzie Towarzystwa Naukowej Pomocy)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bratkowski, Stefan 1979. Z czym do nieśmiertelności, wyd. drugie poszerz., Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.