antyfanatyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nauka poprawnego myślenia to książka napisana w duchu racjonalizmu oraz antyirracjonalizmu, krytycyzmu oraz antyfanatyzmu i antydogmatyzmu; humanistyczna, postępowa, tolerancyjna; propagująca działanie, tworzenie, ulepszanie, wysilanie się — duchowe i fizyczne. A zatem książka, która jest czynem wartościowym pod względem wychowawczym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.