antygallikański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Łatwo było dowieść, że powyżej opisana eklezjologia nie była tradycyjną eklezjologią katolicką, lecz jej zawężeniem, a częściowo i wypaczeniem na wskutek postawy obronnej oraz polemiki z tendencjami skrajnymi, takimi jak np. koncyliaryzm w XV wieku, polemiki antyprotestanckie (wiek XVI), antygallikańskiej (wiek XVII/XVIII) i antyliberalnej (wiek XIX)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.