antykartezjański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie mamy też, rzecz jasna, żadnego prawa do wnioskowania ze zjawisk najzupełniej nieznanych i niewiadomych o swojem istnieniu. To, co zmienia się w sposób nieokreślony i zawrotny, nie posiada ani konsystencji ani rzeczywistości — jest tylko wiecznem przemijaniem, a nie substancją. Mam więc prawo do głoszenia swego aksjomatu antykartezjańskiego: Nie myślę—a zatem nie jestem. Zastępuję więc śmiało osławione i naiwne równanie filozofa z pod Etny swojem: Być=Nic...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Papini, Giovanni 1934. Gog, przekł. A. Brzozowska, Kraków : Wyd. Literacko-Naukowe
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.