antykartezjanizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Melchior Weickard wyróżnia się wśród wymienionych pisarzy szczegóło¬ wym, medycznym uzasadnieniem swych poglądów. Cechuje je wyraźny sensualizm i antykartezjanizm w zagadnieniu idei wrodzonych...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.