antyklerykalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kiewiczu-poecie“ — Julian Przyboś. Referat Przybosia zawierał szereg ciekawych analiz strukturalnych utworów Mickiewicza, z punktu widzenia nowoczesnej poetyki. Stefan Rudniański wygłosił referat pt. „Materialistyczne i antyklerykalne motywy w ideologii i twórczości Mickiewicza“, w którym powiedział m. in. „u Mickiewicza elementy materializmu i antyklerykalizmu francuskiego nie stały się w późniejszym okresie jego twórczości punktem wyjścia dla dalszego rozwoju, lecz utkwiły w jego świadomości jako pewne residuum, pewien osad myślowy z czasów młodzieńczych“. Dalej Al. Semkowicz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo