antykościelny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Szczęśliwsze też o wiele okazały się tutaj i inne przeróbki, zwłaszcza amplifikacje. Bo i tu nasz poeta traktował oryginał swobodnie i wydłużył opowiadanie Woltera, liczące 204 wiersze, o dalszych wierszy przeszło sześćdziesiąt. Znaczną część tych amplifikacyj zużył na rozwinięcie i wzmocnienie ustępów antyklerykalnych i antykościelnych (do których okazję dawała ta okoliczność, że najgorszym ze złych doradców księcia był jego spowiednik, — u Mickiewicza podwyższony do godności biskupiej!). Ale i inne ustępy zostały udosadnione —...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.