antykolonializm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zwyciężyła PDG, S.T. objął przewodnictwo Rady Rządowej; od 1958 początkowo premier, następnie prezydent (i szef rządu) niepodległej Gwinei, jedynego kraju Unii Francuskiej, który nie wszedł do Wspólnoty Francuskiej; 1966 S.T. proklamował K. Nkrumaha, obalonego prezydenta Ghany, współprezydentem Gwinei. S.T. jest rzecznikiem polityki antykolonializmu, neutralizmu i pokojowej koegzystencji, w polityce wewn. opowiada się za niekapitalistyczną drogą rozwoju; laureat międzynar. Leninowskiej nagrody pokoju (1960)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.