antykomutacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jordan i E. Wigner, reguły antykomutacji: {a„ ai} = = (oj, fl,+} = 0, {a„ a*} = 8,i. wskaźniki s, l oznaczają tu i 1, gdy s = / = (O, gdy s*l' przy czym ozna* cza operator zmniejszania o jedność liczby cząstek w stanie s, a af — operator zwiększania o jedność liczby cząstek w stanie s...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.