antykonformista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Salomon jest zarazem tradycjonalistą i antykonformistą; wierzy w ,,los narodu”, będąc indywidualistą z natury; sybaryta i „bon vivant” — nie cofał się nigdy przed czynami, które go kosztowały w sumie osiem lat wolności. Co prawda, czterdzie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.