antykonspiracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie myśli o tym, bo myśl jego nie była w gruncie rzeczy tak obiektywna i tak bezinteresowna, jak mu się to zapewne wydawało. Tendencja zakończenia poematu o Irydionie — tendencja antykonspiracyjna i antypowstańcza — nie była niezależna od roli, jaką odegrał w czasie powstania listopadowego jego ojciec, i od bezczynności w nim jego własnej. Podobnie jak tendencja antyrewolucyjna Nie-Boskiej Komedii nie powstała przecież bez związku z pozycją socjalno-materialną jej młodziutkiego autora...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ujejski, Józef 1963. Romantycy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.