antykonstrukcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rozwiązań aktorskich, plastycznych i muzycznych. Przyjrzyjmy się po kolei najważniejszym pierwiastkom katoYrickiego przedstawienia. "Dziady Drezdeńskie" to przede wszystkim arcytrudne zagadnienie przestrzeni scenicznej• Piotr Potworowski doskonale utrafił w antykonstrukcyjne założenia Kreczmara. Nowa scenografia słusznie wyrzekła się symbolicznych akcentów,które w dawniejszych przedstavń.eniach miały za zadanie sugerować jedność różnorodnych akcji dramatycznych. Potv/orowski dążył...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Natanson, Wojciech 1964. Adam Mickiewicz a scena polska, Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.