antykonsumpcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Referat zawiera tylko kilka liczb na temat planu, ale to co z nich można wywnioskować nie jest pocieszające. Stare dogmaty ciągle obowiązują. W ciągu pięciolatki, na inwestycje przeznacza się ogromną sumę 1.400 miliardów złotych. Wynosi to przeciętnie 24 % dochodu narodowego, a więc ciągle bardzo dużo. Produkcja środków produkcji wzrośnie o 52 % a produkcja środków konsumpcji o 42 %. Mimo wielu obietnic antykonsumpcyjna orientacja planu wciąż się jeszcze utrzymuje. ■ Sprawozdanie KC PZPR za okres między V a VI Zjazdem Partii podaje, że PZPR liczy obecnie (według stanu na 30. 9. 71 r.) 2.270 tys. chłopów, i 980 tys. pracowników umysłowych. W 1971 r. zahamowany został nadmierny liczebny rozwój partii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.