antykontyngentowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeżeli chodzi o formy akcji antykontyngentowej AK i AL, to różniły się one między sobą dość istotnie. Akcja AL szła w kierunku palenia stert, niszczenia zboża kontyngentowego, a akcja AK skierowana była przede wszystkim na ukrywanie zboża i nieoddawanie go Niemcom. W samym obozie podziemia londyńskiego istniały spory w tej kwestii. Na tle nieudania się akcji antykontyngentowej AK były ostre głosy krytyki, spory wewnętrzne. Tak więc konfrontacja uwag, które składają władze bezpieczeństwa, o możliwościach i przebiegu akcji kontyngentowej z tym, co mówią władze rolne, jest rzeczą konieczną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arnold, Stanisław et al. (red.) 1961. Sesja naukowa poświęcona wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego 1939-1945. Materiały, wyd. 2, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.