antyksi

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) L.p. Nazwa cząstki Symbol > -Z c ź W o CO łL OJ ^ ^ § C -aJ elektryczny jądrowy neutrinowy 1 C z ą s t k Leptony Neutrino i z ladunk r ' 0 a m i 0 0 +1 2 Antyneutrino o 0 o -1 3 Elektron e~ 1 -1 0 +1 4 Pozytron e+ 1 + 1 0 -1 5 Mezon mi — plus 206 + 1 0 -1 6 „ mi — minus 206 -1 0 + 1 7 Mezony Mezon pi zero 71+ 273 + 1 0 0 8 „ pi — minus 7l~ 273 -1 0 0 9 „ K — plus K+ 967 + 1 0 0 10 „ K — minus K- 967 -1 0 0 U Bariony Proton P 1836 +1 +1 0 12 Antyproton P 1836 -1 -1 0 13 Neutron n 1839 0 +1 0 14 Antyneutron n 1839 0 -1 0 15 Hiperony Lambda zero A° 2182 0 +1 0 16 Antylambda zero A° 2182 0 -1 0 17 Sigma zero 2326 0 +1 0 18 Antysigma zero 2326 0 -1 0 19 Sigma minus r— 2342 -1 + 1 0 20 Antysigma minus ¿- 2342 +1 -1 0 21 Sigma plus z+ 2328 +1 +1 0 22 Antysigma plus 2+ 2328 -1 -1 0 23 Ksi zero JTO 2566 0 +1 0 24 Antyksi zero Z’O 2566 0 -1 0 25 Ksi minus 2585 -1 +1 0 26 Antyksi minus s~ 2585 +1 -1 0...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mezony 1962. Mezony, grawitacja, antymateria, tłum. K. Majewski, W. Majewski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.