antymaskowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Profesor Frasske skonstruował antygazową maskę. Profesor Glass wynalazł antymaskowy gaz. Glass nazwał gaz »antyfrasske«, Frasske nazwał maskę »antyglass«. Na to Glass — nowy gaz. Na to Frasske — nową maskę. I znów obaj — jeszcze go raz...” (Tuwim Stop!)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Balcerzan, Edward (wyb.) 1977. Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974. Antologia, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.