antymasońskość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z całą pewnością można mówić o pewnych wspólnych elementach programu większości ugrupowań narodowo-piłsudczykowskich. Zaliczyłbym do nich: nacjonalizm, mniej lub bardziej umiarkowany totalizm, a w każdym razie zdecydowany antydemokratyzm, antykomunizm i nieprzejednane stanowisko wobec wszelkiej lewacy społecznej, antysemityzm i antymasońskość z tym, że w tym punkcie istniały między tymi ugrupowaniami poważne nieraz różnice. Myślę, że nie można w ogóle porówmywać stosunku do mniejszości narodowych, a w tym także do mniejszości żydowskiej, grupy „Polityki” i ostro antysemickiego „Jutra Pracy” czy jeszcze bardziej Obozu Narodowo-Państwowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Micewski, Andrzej 1968. W cieniu marszałka Piłsudskiego. Szkice z dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.