antymatematycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Odważna próba J. Ziomka nie doczekała się u nas jednak, o ile mi wiadomo, kontynuatorów, co wynika z jej dość hermetycznego charakteru i znanej niechęci większości filologów do stosowania w badaniach literackich metod nauk ścisłych. W ślad za rozumianą pejoratywnie „matematyzacją” miałaby iść — według opinii „antymatematycznie” zorientowanych badaczy — „dehumanizacja” czy wręcz „technologizacja” procesów twórczych 82. Można jednak (jak to się niekiedy ostatnio czyni)88 ową „matematyzację” potraktować wyłącznie jako etap pośredni, dostarczający pewnych nie kwestionowanych danych ilościowych, które pozwolą na tym materiale budować dalsze wnioski. Metody matematyczne w humanistyce (lingwi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PHum - Przegląd Humanistyczny (Wa­r­­­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.