antymatematyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dy ożywionej. Nie wierzą dlatego, że nauka matematyki w szkole wyrobiła w nich uprzedzenia do abstrakcyjności pojęć, formalizmu definicji i sztuczności zadań przypominających szarady i rebusy; karykaturalna prostota koncepcji geometrycznych widzianych okiem matematyka, a płynność i zawiłość świata żywego, wieczna zieloność złotodajnego drzewa przyrody —jak mówi wielki antymatematyk Goethe — oto antyteza, która już sam pomysł matematycznego traktowania przyrody ożywionej kompromituje w oczach naturalistów jako naiwny i szkodliwy w swojej symplicystycznej pretensji. Wyobrażają sobie, że matematycy chcą znaleźć wzór na wszystko, że chcą z góry obliczać horoskopy, jak ich średniowieczni bracia astrologowie, że zechcą w końcu przewidywać każdy krok i każde drgnienie organizmu ożywionego...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Steinhaus, Hugo 2000. Między duchem a materią pośredniczy matematyka, Warszawa ; Wrocław : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.