antymateria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) scena jest zdominowana przez bozony X i ich antycząstki. Znikanie obu powoduje powstanie kwarków i antykwarków, z których później powstaną nukleony (protony i neutrony). W obu przypadkach stosunek produktów wynosi odpowiednio: jeden do dwóch i dwa do jednego. Ale o ile stosunek, który spowodowałby powstanie tej samej ilości materii i antymaterii nie byłby nieznacznie zakłócony, nie doszłoby do dominacji prawdziwej materii w późniejszych stadiach ewolucji kosmicznej. W rzeczy samej, ze względu na podobieństwo bozonów X i mezonów K°2, każdy z nich tworzy miliard i jeden kwark, każda zaś z ich anty cząstek tworzy miliard antykwarków...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Jaki, Stanley L. 1995. Bóg i kosmologowie, przeł. P. Bołtuć, Racibórz ; Wrocław : RAF-SCRIBA ; TWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.