antymaterialista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Natomiast z punktu widzenia wiedzy istniała wątpliwość, czy teoria ta sprawdzi się w praktyce. Arystoteles nie był, w odróżnieniu od Platona, antymaterialistą. Nie pojmował świata jako niematerialnych esencji lub form unoszących się wokół naszych głów. Dla Arystotelesa rzeczywiste rzeczy były rzeczywistymi rzeczami, i poza tym nie istniało nic. Ale koncepqa materii jako czystej możności, i jako takiej nie istniejącej naprawdę, mogła sprawiać kłopot. A co z atomami Demokryta? Arystoteles nie udzielił tu jednoznacznej odpowiedzi, pozostawiając nam zmaganie się z tym problemem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Van Doren, Charles 1996. Historia wiedzy od zarania dziejów do dziś, przeł. B. Stokłosa, R. Gołędowski, Warszawa : al fine
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.