antymaterialistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Starczy oprzeć się na teorii animizmu, sformułowanej przez anglika E. Tylora w bodaj ciągle nieprzedawnionym dziele: Primitive Culture. Uchyla to zarzuty tych, którzy stoją na stanowisku antymaterialistycznym i antyewolucjonistycznym. Powołany już Le Roy, zresztą ksiądz katolicki, swoimi obserwacjami bezpośrednimi potwierdza teorię animistyczną i wygrzmiawszy się na ewolucjonizm — tacite ją przyjmuje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo