antymazurski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ro Mazur podpije, wnet chłopa zabije” 80. Kilka prototypów formuły 6c znajdujemy u Knapskiego: „Nie zawsze uderzy, gdzie kto mierzy”, „Kto często mierzy, wżdy kiedy uderzy”, a w wersji przystosowanej do antymazurskiej satyry u Adalberga: „Mazur nie wiele mierzy, śmiejąc się uderzy” 31. Wreszcie dwuwiersz 4c występujew inicjalnym członie trzeciej strofy antymazurskiej pieśni — P. IIIV która rozwija temat mazowieckiej „jezdy”. • W ten sposób nabieramy przekonania, że Jan z Wychylówki mógł rzeczywiście zastąpić asemantyczny refren czterowersowej strofydodatkowym znaczącym dystychem i w ten sposób powstała jego sześciowersowa strofa. Miał jednak, przyznajmy, niezły słuch poe-...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Graszewicz, Marek, Kolbuszewski, Jacek (red.) 1988. Kultura, literatura, folklor. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.