antymechanizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mierzą z Polską jako naturalnym sojusznikiem. Mechanizmowi tego podstawowego aksjomatu polityki polskiej i rosyjskiej i antymechanizmom, które u nas działały, poświęciłem napisaną w latach wojny grubą księgę pt. Dzieje głupoty w Polsce. Dzisiaj dodam tylko, że zarówno ten me hanizm, jak i antymechanizm paraliżujący w psychice polskiej zrozumienie jego wagi, działa nadal i winien być rozpatrywany w sposób szczery, chłodny i logiczny —jak chirurg rozpatruje problem operacji ukochanego dziecka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bocheński, Aleksander 1986. Rzecz o psychice narodu polskiego, wyd. 3, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.