antymediumiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie znam tej drogi. Zdaje mi się jednak, że w swojej podróży miał za towarzysza szanownego Posła Prawdy kwapiącego się do antymediumicznych odkryć. Zwyczajny astronom, przynajmniej w tej chwili, nie umiałby nic powiedzieć o tym, w jakim punkcie nieba znajdzie się za sześć lat kometa z roku 1866 ...Jak zwyczajny śmiertelnik nie potrafiłby orzec, o ile na przykład Eusapia Palladino jest kuglarką, a — o ile siła mediumiczna jest faktem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1964. Kroniki. T. 14, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.