antymedyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wróćmy jednak do Chorego z urojenia, sztuki, w której osiąga apogeum antymedyczna kampania Moliera. Lekarz Czyściel, aptekarz Wonny oraz obaj Biegunkowie, ojciec i syn, starają się wykorzystać manię Argąna na wszelkie możliwe sposoby, to pocieszając, to strasząc. Na odmowę przyjęcia lewatywy pan Czy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycN - Medycyna Nowożytna (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.