antymenadżerski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) O ile bunt antymenadżerski, o ile obrona ludzkiego świata przed totalistyczną machiną cywilizowanego państwa mają dawną i rozległą tradycję, to atak na drobnomieszczańską bierność jako główne źródło zła wypływa z narodowej specyfiki niemieckiej i do niemieckiej tradycji się odwołuje. Myślę o anatemach...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Prokop, Jan 1964. Euklides i barbarzyńcy. Szkice literackie, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.