antymentalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skiego i nie tylko rehabilitując mentalizm wykluczony przez Bloomfielda z opisu językowego, lecz nawet uznając go za bardziej owocny niż fizykalizm Bloomfielda, odzwierciedlony w gramatykach taksonomicznych. Chomsky wykazał, że antymentalistyczne argumenty szkoły Bloomfielda kierują się w zasadzie przeciw każdej teorii wyjaśniającej, a w ostateczności prowadzą w ogóle do eliminacji nauki80...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Helbig, Gerhard 1982. Dzieje językoznawstwa nowożytnego, przeł. Cz. Schatte i D. Morciniec, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo