antymentalizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (od uniw. Yale), prowadzącej badania opisowe, synchroniczne, zainteresowanej przede wszystkim dystrybucją jednostek języka w tekście i ich możliwościami kombinatorycznymi w abstrakcji od znaczenia; stąd inne nazwy kierunku: antymentalizm czy lingwistyka deskryptywna. Filozoficznych podstaw szkoły szukać należy w teorii behawioryzmu ; gł. jej osiągnięcia leżą w sferze badań morfosyntaktycznych. Rozwój teorii...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.