antymerkantylistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Reasumując te uwagi muszę stwierdzić, że druga połowa XVI w. i pierwsza połowa XVII w. są okresem ilościowego i jakościowego cofnięcia się produkcji sukna w Polsce. Zwęża się krąg odbiorców w kraju, szlachta bowiem i zamożniejsze mieszczaństwo kupują sukno obce zalewające nasze miasta na skutek świadomej, antymerkantylistycznej polityki szlacheckiej, materiał zaś ksiąg sądowych wiejskich i skąpe inwentarze dobytku wskazują na słabe spożycie sukna wśród masy chłopstwa odziewającego się raczej płótnem i kożuchami. Przypomnę tu raz jeszcze dokument krakowski z r. 1633 wspo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sieradzki, Józef (red.) 1953. Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich. Przemówienia, referaty, dyskusja. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo