antymesjanistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) We wszystkich typach — z wyjątkiem „nowej fali” i może częściowo typu staroliberalnego — występuje na ogół silny i żywy kult Maryjny. We wszystkich też (znowu najmniej w „nowej fali”) występuje dość silny patriotyzm, który niekiedy przybiera mesjanistyczne nastawienie. Wszystkie również — poza „nową falą” — są przesiąknięte sentymentalizmem. Ta ostatnia jest zaś gwałtownie antysentymentalna i antymesjanistyczna. Trzeba przy tym zaznaczyć, że tylko ta ostatnia — płynna jeszcze i nieukształtowana — ilościowo się rozwija. Stan posiadania pozostałych szyb...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.