antymesjanizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ścia w Grobie Agamemnona i Ulli Wenedzie. „Papuga wszystkich ludów w cierniowej koronie”, jak nazywa Lechoń Polskę w pierwszej zaraz strofie Herostratesa, to przecież jawna reminiscencja tamtego: „pawiem narodów byłaś i papugą, a teraz jesteś służebnicą cudzą”. Ekspresyjne obrazoburstwo poezji Jana Lechonia ma więc za asumpt nie tylko antymesjanizm, ale i protoekspresjonizm Słowackiego33. Autor Karmazynowego poematu w przeddzień Niepodległości stara się wywołać Ducha polskości, jakiego pragnął odnaleźć i poetycko określić poeta Króla Ducha czy Genezis...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chruszczyński, Andrzej 1998. Intensywizm i autentyzm (1918-1956). Cz. 1. Na fali przyboju, Bydgoszcz : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.