antymetafizycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) problematyki miała zwłaszcza doktryna D. Hume’a, a gł. jego interpretacja praw przyrody na gruncie krytyki przyczynowości. Problem ten podjęty został następnie przez antymetafizycznie zorientowaną filozofię pozytywistyczną (—► pozytywizm, neopozytywizm). W innym kontekście zagadnienie u. wystąpiło w pocz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.