antymetafizyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W sensie teoretycznym, tj. dla ustalenia własnej pozycji poetyckiej, te polemiki Przybosia znaczą jednak coraz mniej. Przyboś dzisiejszy nie jest już bowiem — jak niegdyś — rzecznikiem rygorów ściśle określonych: nie jest w praktyce ani „antysymbolistą” (sam posługuje się na wielką skalę wieloznaczną symboliką), ani „antyturpistą”, ani „antymetafizykiem”. I bynajmniej mu to nie ujmuje oryginalności. O wiele większe bogactwo przesłanek dla ustalenia jego dzisiejszego miejsca na poetyckiej ziemi dają wiersze tak zaskakująco nowe i świetne, jak Chowanka, Wszystko jedno, Ów halcyjon, O ciszy w Alpach, Wiosna 64 czy... Właściwie wymieniać by tu można prawie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.