antymetateza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ANASTROFA [gr.], termin ustalony w retoryce antycznej, ma dwa różne znaczenia: 1) przekładnia, przestawnia, rewersja — szyk zdania przestawny, niezwykły, np. «Morskie snują się straszydła» (Adam Mickiewicz Sonety krymskie)', 2) odwrotnia, antymetateza — odwrócenie szyku wyrazów, takie ukształtowanie wypowiedzi, w którym zdanie następne zaczyna się od wyrazu kończącego zdanie poprzednie, np. «wyszedł rano, rano wyszedb>; w tym znaczeniu łączy się a. z antymet a bolą, tj. z retorycznym powtórzeniem tych samych wyrazów w innym układzie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.