antymięśniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) U ludzi chorych na myasthenia gravis notowano występowanie anomalii w rdzeniu grasicy. Pojawiają się w niej aktywne ośrodki rozmnażania z obecnością zmiennych ilości niedojrzałych i dojrzałych komórek plazmatycznych. U około 20% chorych stwierdza się nowotwór grasicy typu limfoidalno-nabłonkowego. Towarzyszą temu immunologiczne anomalie, jak pojawienie się przeciwciał antynuklearnych i antymięśniowych. Wskazuje się na występowanie asocjacji między myasthenia gravis a gośćcem przewlekłym postępującym i układowym toczniem rumieniowatym. W związku z tym wysuwa się hipotezę, że zmiany w grasicy u chorych prowadzą do autoimmunizacji i do wytworzenia przeciwciał reagujących z receptorami ruchowymi w mięśniach. Przeciwciała antymięśniowe reagują też z komórkami siateczkowo-nabłonkowymi grasicy, co wskazuje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zabłocki, Bernard 1973. Podstawy współczesnej immunobiologii, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.