antymickiewiczowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) II. 	KONCEPCJA NARODU Spróbujmy obecnie przyjrzeć się bliżej Norwidowskiej koncepcji narodu, poza kontekstem bezpośredniej polemiki z mesjanizmem. I teraz jednak nie uda się nam pominąć Wątków antymickiewiczowskich, przeciwko Mickiewiczowi bowiem zwrócona była większość antyromantycznych, a w szczególności antysłowianofilskich akcentów koncepcji autora Niewoli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Walicki, Andrzej 1983. Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.