antymiejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wewnątrz tych granic można by odróżnić arystokrację, u nas bardzo nieliczną skutkiem antymiejskiej polityki, plutokrację, majątek których wyraża się liczbą eonajmniej siedmiocyfrową, spory zastęp szlachty, (a do niej zaliczamy mistrzów cechowych), plebs i proletariat. Nie brak też i nędzarzy, rekrutujących się przeważnie z pośród chałupników...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Ehrenberg, Zbigniew 1938. Istota  ustrój  granice gospodarcze i społeczne rzemiosła, Warszawa : Izba Rzemieślnicza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.